Prijava : Prijava v sistem

Prijava

Kandidacijski postopek za volitve predsednika zbornice in člane skupščine ZAPS – se je v skladu s sklepom o razpisu volitev končal 3. aprila 2023. Zahvaljujemo se vam za vaše kandidature in za podporo, ki ste jo izrekli drugim članom zbornice pri njihovih kandidaturah za predsednika.

Na glasovnici so navedena imena kandidatov,  katerih veljavne kandidature je volilna komisija prejela v kandidacijskem postopku. 

Za predsednika zbornice se voli 1 kandidata.

V matičnih sekcijah se lahko izvoli največ 3 kandidate.

V regijah:
01 (Ljubljana) se izvoli največ 10 kandidatov
02 (Maribor) se izvoli največ 5 kandidatov
03 (Celje) se izvoli največ 3 kandidate
04 (Kranj) se izvoli največ 3 kandidate
05 (Nova Gorica) se izvoli največ 3 kandidate
06 (Koper) se izvoli največ 3 kandidate
07 (Novo mesto) se izvoli največ 3 kandidate

Glasovnica je veljavna, če označite toliko kandidatov, kot je razpisanih mest v organih zbornice ali manj kandidatov. Glasovnica je veljavna, tudi če ne izberete nobenega kandidata, vendar morate v tem primeru označiti odgovor »ne glasujem«.

Pred glasovanjem bi Vas želeli opozoriti tudi na dejstvo, da z glasovanjem za člane skupščine istočasno izbirate tudi predsednike matičnih sekcij oz. regij. Kandidat, ki na volitvah prejme najvišje število glasov na kandidatni listi svoje matične sekcije ali regije, postane tudi predsednik le-te.